Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_Lipská hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11269
Systémové číslo: P21V00000022
Datum zahájení: 08.02.2021
Nabídku podat do: 15.02.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_Lipská hora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dílem se rozumí: "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Lipská hora, aktivita C1. Výřez křovin a náletových dřevin na p. p. č. 136/14 k. ú. Mrsklesy, na ploše o celkové rozloze 2,407 ha podle zákresu nad ortofotomapou (příloha č. 2). Z důvodu nezapojeného porostu křovin a ponechávaných dřevin ve stromovém patře je rozloha k výřezu snížena o 15 %, vyřezávaná výměra je tedy 2,046 ha. Odstraňovány budou šířící se křoviny do 3 m výšky na ploše 0,5115 ha (hloh, šípek, svída, babyka) a náletové dřeviny nad 3 m výšky (do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu) na ploše 1,5345 ha (babyka, osika, líska, jasan). V ploše výřezu budou ponechány vzrostlé stromy, zejména duby a ovocné stromy (třešně, jabloně, hrušně, ořešáky). Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech obhospodařovat. Část vyřezané hmoty bude ponechána na lokalitě jako vhodný úkryt pro živočichy na místech určených pracovníkem AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří. Ostatní vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 03. 2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 194 370 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky