Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-PP Bázlerova pískovna-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 09:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-PR Plané loučky - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 08:30
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-PR U Spálené-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 08:15
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-louka u Tří dvorů-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 08:00
Odborná studie Posouzení vlivu zemědělského hospodaření na předměty ochrany EVL Niva Nemanického potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 28.07.2021 10:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-Severní Pacákova louka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 21.07.2021 10:00
Lesní práce v NPR Špraněk - část Oprava dřevěných oplocenek v NPR Špraněk
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 23.07.2021 10:00
PR Kozohlůdky - mechanizované kosení vlhké louky, likvidace nízkých náletů a výmladků na rašeliništi - opakované řízení 2
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2021 16.07.2021 09:00
Ruční sečení Prostějovská Haná – etapa I NPP Na Skále
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 15.07.2021 11:00
Ruční sečení Prostějovská Haná- etapa I - ruční sečení na NPP Za Hrnčířkou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 15.07.2021 10:00
Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů a výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021 09.07.2021 10:00
Úprava stanoviště ručním kosením na části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 23.06.2021 10:00
Výkon TBD, manipulace s vodou a údržba vodních děl IV. kategorie - Středočeský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 24.06.2021 09:00
Podpora sysla obecného pomocí ručního kosení v EVL Raná-Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 11.06.2021 10:00
Pastva ovcí a koz v NPP Pouzdřanská step - Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 27.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016