Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace záchranného programu pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) na lokalitě Podvrdy u Tupes v letech 2021 až 2023 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 10.09.2021 10:00
Ruční sečení v NPP Hrdibořické rybníky (Prostějovská Haná II)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 12.08.2021 10:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Sečení lučních ploch v PP Častava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 09:30
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Loučka u Stružky – sečení ve 3. zóně CHKO Litovelské Pomoraví 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 09:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Sečení luk u Chomoutovského jezera 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 08:30
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Sečení na Novozámeckých loukách 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 08:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-PP Bázlerova pískovna-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 09:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-PR Plané loučky - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 08:30
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-PR U Spálené-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 08:15
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-louka u Tří dvorů-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 02.08.2021 08:00
Odborná studie Posouzení vlivu zemědělského hospodaření na předměty ochrany EVL Niva Nemanického potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 28.07.2021 10:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví- etapa I-Severní Pacákova louka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 21.07.2021 10:00
Lesní práce v NPR Špraněk - část Oprava dřevěných oplocenek v NPR Špraněk
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 23.07.2021 10:00
PR Kozohlůdky - mechanizované kosení vlhké louky, likvidace nízkých náletů a výmladků na rašeliništi - opakované řízení 2
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2021 16.07.2021 09:00
Ruční sečení Prostějovská Haná- etapa I - ruční sečení na NPP Za Hrnčířkou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 15.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016