Veřejná zakázka: Výřez nežádoucích dřevin v lokalitě Libeš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11282
Systémové číslo: P21V00000035
Datum zahájení: 19.03.2021
Nabídku podat do: 26.03.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez nežádoucích dřevin v lokalitě Libeš
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci udržitelnosti projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“, Life 009 NAT/CZ/000363, bude proveden výřez nežádoucího zmlazení dřevin nad 1 m/do 3 m výšky na části p. p. č. 213/1 v k. ú. Želkovice u Loun. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,4775 ha. Z důvodu rozvolněného výskytu dřevin a míst bez vegetace (skal) je vyřezávaná plocha snížena o 40 % na 0,2865 ha. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné zde provádět v budoucnosti ruční kosení pomocí křovinořezu. Na ploše budou dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP správa CHKO České středohoří ponechány vybrané vzrostlé dřeviny. Jsou zde ztížené podmínky - velmi špatně dostupný, svažitý a kamenitý pozemek, výřez převážně trnitých dřevin. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odklizena a uložena v okolních lesních porostech, příp. využita jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Výřez dřevin bude proveden do 31. 3. 2021, úklid vyřezané dřevní hmoty do 5. 4. 2021. Při přípravě zadávacích podmínek této veřejné zakázky byly dodrženy zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 46 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky