Veřejná zakázka: Výkon TBD, manipulace s vodou a údržba vodních děl IV. kategorie - Středočeský kraj

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11341
Systémové číslo: P21V00000094
Datum zahájení: 10.06.2021
Nabídku podat do: 24.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon TBD, manipulace s vodou a údržba vodních děl IV. kategorie - Středočeský kraj
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon TBD, manipulace s vodou a údržba vodních děl IV. kategorie na 6 rybnících: Fořtmistrův rybník (Roztoky u Křivoklátu), VD Vůznice (k.ú. Sýkořice), Horní Kracle (k.ú. Řevničov, Ruda u Nového Strašecí), Horní a Dolní rybník v PR Rybníčky u Podbořánek (k.ú. Podbořánky) a Pilský rybník (k.ú. Dobrovítov).
Manipulování na objektech dle platného schváleného manipulačního řádu. Provádění pravidelných obchůzek v rozsahu dle Programu TBD (vizuální kontrola stavu viditelných částí čelní a boční hráze, funkčních objektů, měření průsaků v podhrází, stav hladiny v nádrži, průtočnost odpadních koryt). Zpracování písemných záznamů o obchůzkách. Při vypouštění rybníku, prohlídku všech viditelných částí objektů a hrází. Vizuální sledování jakosti vody. Provádění běžné údržby na VD. Bezpečnostní prohlídky spočívající v kontrole nejen fyzického stavu, ale i hydrologické průchodností celého objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 173 553 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky