Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění dřevin na lesních pozemcích na území NPR Děvín - funkční celek (část - PPK-156c/73/21)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 15.11.2021 08:00
Lesní práce v NPR Špraněk - část Prořezávka přehoustlých porostů v NPR Špraněk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 15.11.2021 10:30
Ochrana NPP Pastviště u Fínů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2021 08.11.2021 10:00
Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území NPR Děvín-funkční celek (část PPK-98g/73/21)-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2021 01.11.2021 08:00
Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území NPR Děvín-funkční celek (část PPK-98h/73/21)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2021 21.10.2021 09:00
Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území NPR Děvín-funkční celek, část PPK-98f/73/21
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2021 21.10.2021 08:00
Funkční celek Lounsko - Výřez nežádoucích dřevin na části vrchu Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 15.10.2021 12:00
Obnova a tvorba tůní v CHKO Poodří - rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 14.10.2021 10:00
Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční
VZ malého rozsahu Zadávání 04.10.2021 15.10.2021 08:00
Seč křovinořezem a seč lehkou mechanizací v PR Studnické louky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2021 27.09.2021 11:30
Funkční celek Lounsko - Ruční kosení a výřezy nežádoucích dřevin v k. ú. Odolice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 23.09.2021 10:00
Ruční sečení Prostějovská Haná etapa III - Sečení v NPP Kosířské lomy – Vinohrádky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 22.09.2021 10:00
Ruční sečení Prostějovská Haná etapa III - Sečení v NPP Kosířské lomy – Vápenice, Státní lom
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 22.09.2021 09:00
Podpora sokola stěhovavého v CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadávání 07.09.2021 17.09.2021 12:00
Funkční celek Krušné hory - část Kosení travních porostů v NPR Zlatník
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 14.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016