Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční sečení Prostějovská Haná – etapa II - NPP Kosířské lomy - Vinohrádky - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 31.08.2022 09:00
LIFE CS_EVL Lovoš_Lipská_Košťálov_Slun_stráň_odstranění výmladků
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 29.08.2022 09:00
Funkční celek Ostravsko – seč ručně vedenou sekačkou
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2022 26.08.2022 08:00
RD - Managementová opatření v PR Dlouholoučské stráně v roce 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 17.08.2022 10:00
IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání 09.08.2022 18.08.2022 10:00
Ruční sečení Prostějovská Haná – etapa II - NPP Kosířské lomy - Lomy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 04.08.2022 08:00
Ruční sečení Prostějovská Haná - NPP Hrdibořické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 02.08.2022 08:00
PR Kozohlůdky – mechanizované kosení vlhké louky, likvidace nízkých náletů a výmladků na rašeliništi - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 04.07.2022 12:00
Péče o závrty v CHKO Moravský kras - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 01.07.2022 11:30
CHKO Moravský kras - Speciální péče o cenné botanické lokality - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 01.07.2022 11:00
FC Krušné hory - Ruční kosení v PR Černá louka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 27.06.2022 09:00
Ruční sečení Prostějovská Haná- etapa I - NPP Na Skále
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 14.06.2022 14:00
Ruční sečení Prostějovská Haná- etapa I - NPP za Hrnčířkou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 14.06.2022 13:30
Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek pomocí ručního kosení na Rané
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 30.05.2022 08:00
Ruční kosení NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2022 17.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016