Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_Lovoš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11279
Systémové číslo: P21V00000032
Datum zahájení: 10.03.2021
Nabídku podat do: 17.03.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_Lovoš
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu LIFE České středohoří LIFE 16 NAT/CZ/000639 "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", aktivita C1.

Část 1
Výřez křovin do 3 m výšky na p. p. č. 552/1, 480, 481, 530 k. ú. Oparno.
Plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 0,3771 ha (plocha č. 1). Z důvodu ponechávaných dřevin ve stromovém patře je rozloha k výřezu křovin snížena o 20 %, tj. na 0,3017 ha. Odstraňovány budou křoviny v keřovém patře, stromové patro bude ponecháno bez zásahu.

Část 2
Výřez křovin do 3 m výšky na p. p. č. 553/1 k. ú. Oparno.
Plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 0,0558 ha (plocha č. 2). Z důvodu ponechávaných dřevin ve stromovém patře je rozloha k výřezu křovin snížena o 10 %, tj. na 0,0502 ha.

Na lokalitách jsou ztížené pracovní podmínky - pozemky je obtížně dostupné a svažité, křoviny trnité. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 3. 2021, případně dále v období od 1. 10. do 31. 10. 2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 44 230 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky