Veřejná zakázka: Pastva ovcí a koz v NPP Pouzdřanská step - Kolby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11338
Systémové číslo: P21V00000091
Datum zahájení: 19.05.2021
Nabídku podat do: 27.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva ovcí a koz v NPP Pouzdřanská step - Kolby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V NPP Pouzdřanská step-Kolby bude provedena pastva smíšeného stáda ovcí a koz (možné i další druhy hospodářských zvířat) v ohradníku na celkové ploše 7,66 ha dle přiložených zákresů opatření. Pastva bude provedena postupně po dílčích plochách. V květnu až červnu plochy č. 5 a 11, v červnu plocha č. 10, v červnu až červenci plocha č. 12, v červnu až srpnu plocha č. 1, v červenci – srpnu č. 6 a 7, v srpnu - září č. 3,8,9 a v září až říjnu plochy č. 2 a 4. K pastvě ve zvláště chráněném území nebudou využita zvířata v průběhu ochranné lhůty, kdy jsou v jejich exkrementech vylučovány látky po ošetření farmaceutickými prostředky (zejména některá antiparazitika) majícími jakýkoliv negativní vliv na rostliny či živočichy vč. bezobratlých.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 210 650 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky