Veřejná zakázka: LIFE CS_vyřezy_BS pod Košťálovem_21

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11272
Systémové číslo: P21V00000025
Datum zahájení: 12.02.2021
Nabídku podat do: 19.02.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_vyřezy_BS pod Košťálovem_21
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin do 3 m výšky na lokalitě NK BS pod Košťálovem na p. p. č. 391/1 k. ú. Teplá u Třebenic.

Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin na vymezené ploše nad ortofotopmapou o celkové rozloze 0,749 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré ovocné dřeviny, část solitérních vzrostlých dřevin a část porostu trnek dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena o 10% z vyznačené plochy tj. na 0,6741 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Jedná se o hůře přístupný pozemek, vyřezávány budou převážně trnité a rozvětvené dřeviny (hlohy, šípky, trnky) do 3 m výšky. Veškerá dřevní hmota bude odklizena z pozemku a využita vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnosti bez problémů obhospodařovat. Práce budou provedeny do 31.3.2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 67 714 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky