Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_EVL PB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11281
Systémové číslo: P21V00000034
Datum zahájení: 15.03.2021
Nabídku podat do: 22.03.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_EVL PB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin (především šípků) na části p. p. č. 219/10, 1316/36, 219/9, 219/5 k. ú. Velké Žernoseky. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,3763 ha.

Část 1 - Plocha č. 1 a 3 vymezená zákresem nad ortofotomapou má výměru 0,2135 ha, její součástí je p. p. č. 219/10, 219/9, 219/5 v k. ú. Velké Žernoseky. Z důvodu ponechání dřevin ve stromovém patře a výskytu skal je rozloha k výřezu snížena o 5 %, vyřezávaná výměra je tedy 0,2028 ha.

Část 2 - Plocha č. 2 vymezená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 0,1628 ha, její součástí jsou část p. p. č. 1316/36 v k. ú. Velké Žernoseky. Z důvodu ponechání dřevin ve stromovém patře a výskytu skal je rozloha k výřezu snížena o 5 %, vyřezávaná výměra je tedy 0,1547 ha.

Na lokalitách jsou ztížené pracovní podmínky - pozemky jsou obtížně dostupné, extrémně svažité a skalnaté. Vyřezány budou křoviny do 3 m výšky, na ploše budou ponechány solitérní dřeviny dle pokynů pracovníka AOPK ČR. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky