Veřejná zakázka: Ruční kosení NPR Brouskův mlýn

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11287
Systémové číslo: P21V00000040
Datum zahájení: 08.04.2021
Nabídku podat do: 15.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení NPR Brouskův mlýn
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je ruční kosení silně podmáčených a rašelinných luk a náletových porostů na přechodových až slatinných rašeliništích (celkem 6 segmentů), včetně likvidace hmoty mimo cenné kosené plochy. V době předání díla bude biomasa odvezena mimo NPR Brouskův mlýn a mimo jeho ochranné pásmo, v souladu s právními předpisy. Celková plocha 8,4 ha.

Rozlohy a bližší specifikace jednotlivých dílčích ploch a prací na nich:
segment 1: velikost 0,56 ha (k.ú. Hluboká u Borovan pozemky KN: 952/25-28, 952/46-49 - vše části)
segment 2: velikost 1,68 ha (k.ú. Hluboká u Borovan pozemky KN: 952/30-34, 952/50-63 části)
segment 3: velikost 1,35 ha (k.ú. Jílovice u Trhových Svinů pozemky KN: 453/1 - část),
segment 4: velikost 1,54 ha (k.ú. Jílovice u Trhových Svinů pozemky KN: 442/1, 442/8, 1844/32 - vše části),
segment 5: velikost 1,3 ha (k.ú. Jílovice u Trhových Svinů pozemek KN: 412 - část),
segment 6: velikost 2,11 ha (k.ú. Třebeč pozemky KN: 983/5, 983/25-30, 983/33-35, 982/11-12, 983/6 - vše části).

Všechny plochy mohou být v některých částech bultovité a v době seče v závislosti na aktuálním počasí v různém stupni podmáčené. Seč je možné provádět od 20. 6. do 31. 8. 2021 podle vhodných přírodních podmínek. Odklizení hmoty z jednotlivých segmentů bude prováděno bezodkladně s ohledem na povětrnostní podmínky a stupeň podmáčení luk.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 322 812 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky