Veřejná zakázka: Podpora sysla obecného pomocí ručního kosení v EVL Raná-Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11339
Systémové číslo: P21V00000092
Datum zahájení: 04.06.2021
Nabídku podat do: 11.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora sysla obecného pomocí ručního kosení v EVL Raná-Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného, předmětu ochrany EVL, úpravou stanovištních podmínek pomocí ručního kosení na 5 plochách v EVL Raná-Hrádek.
Celková kosená výměra v rámci 5 ploch je 3,0079 ha. Bude provedeno ruční kosení pomocí křovinořezu, ruční odklizení veškeré pokosené hmoty z ošetřovaných ploch a její využití v souladu s platnými právními předpisy. V rámci kosení bude odstraněno i případné zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 smlouvy. Ruční kosení je realizováno v rámci udržitelnosti projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“.
Veškeré práce budou provedeny od účinnosti smlouvy o dílo do 15. 7. 2021. Opatření bude realizováno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Kosení, viz odkaz: https://standardy.nature.cz/res/archive/239/030001.pdf?seek=1435840603.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 81 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky