Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin - Písečný vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4302
Systémové číslo: P16V00000335
Počátek běhu lhůt: 24.02.2016
Nabídku podat do: 04.03.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin - Písečný vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se o výřez nezapojených keřů (především hloh jednosemenný, trnka obecná, růže šípková) z části přesahujících 1 m výšky v lokalitě Písečný vrch, výměra 1,0093 ha, p. p. č. 2273 k. ú. Bečov u Mostu. Veškeré ovocné a vzrostlé dřeviny zůstanou na ploše. Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze této smlouvy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Na ploše budou ponechány soliterní dřeviny pro hnízdění ptáků dle pokynů/vyznačení pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko. Veškerá dřevní hmota bude z vyřezávané plochy odklizena, odvezena a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy (dřevní hmotu nelze pálit!). Vyřezávané dřeviny jsou vícekmenné a trnité, k ploše nevede žádná zpevněná přístupová cesta. Dřeviny budou vyřezány, nelze vyznačenou část pozemku zmulčovat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky