Veřejná zakázka: Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.29,129 k.ú. Josefův důl u Jablonce nad Nisou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4309
Systémové číslo: P16V00000342
Počátek běhu lhůt: 25.02.2016
Nabídku podat do: 09.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.29,129 k.ú. Josefův důl u Jablonce nad Nisou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1) Předmět zakázky:
Jedná se o opravu rybího přechodu na řece Kamenici, ř.km.29,129 k.ú. Josefův důl u Jablonce nad Nisou, na p. č. 661, kraj Liberecký, okres Jablonec nad Nisou.
Při realizaci stavby „Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.29,129 k.ú. Josefův důl u Jablonce nad Nisou“ budou opraveny poškozené balvanité konstrukce rybího přechodu (břehové stabilizace, balvanité přepážky) včetně kaveren, kterými uniká voda z rybího přechodu. Po opravě stavby dojde k obnovení funkce balvanitých prahů, které opět začnou vzdouvat vodu do stanovené výše, břehové stabilizace s kavernami nebudou propouštět vodu a tím se obnoví stanovený průtok v rybím přechodu.

Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:
a) Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědoměn příslušný OŽP MěÚ. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci případného úniku nežádoucích ropných látek. V případě havárie bude pro likvidaci znečištění použit sorbent s vysokou účinností, např „Spilkeen Oil Plus SK 3“ nebo sorbent obdobné kvality.

Popis prací:
Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.29,129 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou – balvanité konstrukce (břehové stabilizace, balvanité přepážky) včetně kaveren, na p. č. 661, kraj Liberecký, okres Jablonec nad Nisou. Dotčené pozemky jsou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby.

Přístup:
Přístup na staveniště je možný po státních silnicích a místních komunikacích intavilánem obcí Antonínov a Jiřetín pod Bukovou, dále pak po navazující lesní cestě.
Trasy pro dopravu budou nejprve zdokumentovány, před zahájením dopravy budou v problematických místech zpevněny a po dokončení budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu.

2) Předpokládaný začátek realizace zakázky: po ukončení výběrového řízení, zahájení prací - předpoklad květen 2016

3) Termín dokončení zakázky: do 60ti dnů od předání staveniště nejdéle do 30. 10. 2016
vyklizení staveniště: do 7 dnů od termínu předání a převzetí stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 385 752 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky