Veřejná zakázka: Grafická přípravu, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4297
Systémové číslo: P16V00000330
Počátek běhu lhůt: 22.02.2016
Nabídku podat do: 07.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Grafická přípravu, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Maximální cena zakázky 160 000 Kč bez DPH.

• Předkladatel nabídky poskytne nabídku na období roku 2016.

• Předmětem plnění díla jsou grafické práce, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody po dobu trvání roku 2016 a to v rozsahu 5 pravidelných čísel.

• Grafické zpracování časopisu bude vycházet ze současného vizuálního vzoru.

• V dosavadním grafickém návrhu jsou použita písma Suisse BP Int’l ze švýcarské písmolíjny Swiss Typefaces; Helvetica Neue LT Pro z písmolíjny Linotype, k nimž objednatel neposkytuje licenci. Jiná písma, která budou typograficky zapadat do současného vizuálního vzoru, budou objednatelem taktéž akceptovatelná, v tomto případě však bude požadovat jejich ukázku.

Specifikace prací

• 5 řádných čísel časopisu: grafická příprava, sazba a prepress 48 tiskových stran vnitřku časopisu; grafická úprava a technické zpracování obálky + 16 tiskových stran přílohy (kuléru); vždy od cca 20. dne v lichém měsíci předcházejícího měsíci tisku do dne předání podkladů k tisku (cca 15. den v sudém měsíci), tj. například u č. 2/2016 budou práce na grafickém zpracování zahájeny cca 21. března 2016 a podklady k tisku předány cca 15. dubna 2016

• Retuš, barevné sladění obrazových materiálů
• Grafická a technická úprava dalších dodaných podkladů – mapy, grafy, tabulky
• Zapracování minimálně 3 korektur článků
• Vytvoření náhledu před vygenerováním tiskových dat, vytvoření ukázkových nátisků fotografií
• Příprava a dodání podkladů pro webové stránky ve formátech word, náhledových pdf a obrazových příloh

Harmonogram výroby pro rok 2016

2016 Rozsah
(obálka + kulér + vnitřní blok) Dodání podkladů do dtp Zlom v dtp – hotové tiskové podklady Tisk
(tisk není předmětem této zakázky, termíny uváděny z důvodu návaznosti prací)
2. číslo – duben 4+16+48 21. 3. 15.4. 21. 4.
3. číslo – červen 4+16+48 20. 5. 17. 6. 23. 6.
4. číslo – srpen 4+16+48 22. 7. 19. 8. 25. 8.
5. číslo – říjen 4+16+48 19. 9. 14. 10. 27. 10.
6. číslo – prosinec 4+16+48 18. 11. 16. 12. 22. 12.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky