Veřejná zakázka: Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.24,615 k.ú. Jiřetín pod Bukovou“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4308
Systémové číslo: P16V00000341
Počátek běhu lhůt: 24.02.2016
Nabídku podat do: 24.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.24,615 k.ú. Jiřetín pod Bukovou“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky:
Jedná se o opravu rybího přechodu na řece Kamenici, ř.km.24,615 k.ú. Jiřetín pod Bukovou, na p. č. 7466, kraj Liberecký, okres Jablonec nad Nisou.
Při realizaci stavby „Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.24,6 k.ú. Jiřetín pod Bukovou“ budou opraveny poškozené balvanité konstrukce rybího přechodu (břehové stabilizace, balvanité přepážky) včetně kaveren, kterými uniká voda z rybího přechodu. Po opravě stavby dojde k obnovení funkce balvanitých prahů, které opět začnou vzdouvat vodu do stanovené výše, břehové stabilizace s kavernami nebudou propouštět vodu a tím se obnoví stanovený průtok v rybím přechodu.

Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:
a) Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědoměn příslušný OŽP MěÚ. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci případného úniku nežádoucích ropných látek. V případě havárie bude pro likvidaci znečištění použit sorbent s vysokou účinností, např „Spilkeen Oil Plus SK 3“ nebo sorbent obdobné kvality.

Popis prací:
Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.24,615 k.ú. Jiřetín pod Bukovou – balvanité konstrukce (břehové stabilizace, balvanité přepážky) včetně kaveren, na p. č. 7466, kraj Liberecký, okres Jablonec nad Nisou. Dotčené pozemky jsou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby.

Přístup:
Přístup na staveniště je možný po státních silnicích a místních komunikacích intavilánem obcí Antonínov a Jiřetín pod Bukovou, dále pak po navazující lesní cestě.
Trasy pro dopravu budou nejprve zdokumentovány, před zahájením dopravy budou v problematických místech zpevněny a po dokončení budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu.

Předpokládaný začátek realizace zakázky: po ukončení výběrového řízení, zahájení prací - předpoklad nejdříve po 15.6. 2016

Termín dokončení zakázky: do 30ti dnů od předání staveniště nejdéle do 30. 10. 2016
vyklizení staveniště: do 7 dnů od termínu předání a převzetí stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 309 917 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky