Veřejná zakázka: Dohled a správa prostředí IBM Connections

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4342
Systémové číslo: P16V00000375
Počátek běhu lhůt: 02.03.2016
Nabídku podat do: 15.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dohled a správa prostředí IBM Connections
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytovatel bude poskytovat podporu pro následující technologie a produkty:
- prostředí IBM Connections 4.5
- aplikační server IBM WebSphere Application Server
- databáze IBM DB2
- IBM HTTP server
- Tivoli Directory Integrator – včetně assembly line zajišťujících čerpání dat z Lotus Notes / Domino
- operační systém

Specifikace poskytovaných služeb:
1.1 Profylaxe

Preventivní údržba a kontrola. Pro zabezpečení spolehlivého chodu systému se poskytovatel zavazuje provádět preventivní údržbu a kontrolu systému objednatele prostřednictvím pracovníka poskytovatele.

Náplní této činnosti bude standardně:

- aplikace fixů a patchů,
- provádění upgrade na aktuálně nejnovější verzi po dohodě se zadavatelem + školení
- zajištění synchronizace uživatelských profilů a ověřování s prostředím IBM Domino/Notes,
- kontrola / diagnostika logů, odstraňování problémů,
- kontrola a řešení bezpečnosti celého systém,
- pravidelná údržba databáze (reorganizace indexu, statistiky pro optimizer, atd.),
- odstranění dočasných souborů,
- sledování a vyhodnocování zatížení systémových zdrojů (cpu, ram, disk),
- ladění výkonu,
- zálohování - každodenní zálohování s dobou úschovy dat 2 měsíce,
- řešení chyb a problémů s výrobcem systému,
- odstraňování havarijních stavů - havarijní stav je stav, vzniklý v důsledku okolností zamezující činnosti základních funkcí systému, které jsou nezbytné pro provoz aplikací a jejichž funkci nelze dočasně zabezpečit odpovídajícím náhradním způsobem – s reakční dobou 24 hodin a kompletním zprovozněním systému do 5. pracovních dní,
- odstraňování problémů týkajících se bezprostředně uživatele (nemožnost přihlášení k účtu nebo k jednotlivým aplikacím, apod.) - s reakční dobou 24 hodin a kompletním vyřešením do 5. pracovních dní,
- do 30 dnů od podpisu smlouvy proběhne na náklady dodavatele kompletní test zálohování,
- dodavatel se zavazuje řešit chyby a problémy vzniklé před podpisem smlouvy, včetně dodržení udaných dostupností a smluvních pokut.

Další činnosti požadované zákazníkem jsou předmětem dohody.
1.2 Hot – line
Odpovědi na telefonické dotazy a emailové dotazy.
1.3 Obnova dat
Obnova úmyslně i neúmyslně smazaných dat včetně obnovy dat po pádu operačního systému, databáze, hardwaru apod.

1.4 Prezentace nových verzí systému

Dodavatel se zavazuje minimálně jedenkrát ročně, nebo při vydání hlavní aktualizace, prezentovat odběrateli funkcionality a vlastnosti nových verzí programu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 835 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky