Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna elektrického kotle pro vytápění za tepelné čerpadlo, Zbečno č. p. 5, SCHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 11.08.2016 09:00
Péče o luční stanoviště v PP Louka u Staré Huti a PP Hvožďanská louka 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 10.08.2016 12:00
Kontrola obsazenosti, sběr hnízdního materiálu, čištění a oprava hnízdních budek pro dutinové ptáky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 05.08.2016 12:00
Bezpečnostně-zdravotní ořezy a vazby významných stromů na území CHKO Třeboňsko
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 05.08.2016 11:00
Pastva na části Tobiášova vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 10.08.2016 08:00
Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
VZ malého rozsahu Zadávání 01.08.2016 02.09.2016 09:00
Studie: Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 08.08.2016 09:00
Lesnické práce 2016 v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 10.08.2016 09:00
Inventarizační průzkum v PR Řeka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016
Průzkum makrozoobentosu CHKO Brdy a CHKO Kokořínsko
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 09.08.2016 13:00
Řízená pastva suchých trávníků v NPP Zlatý kůň
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 08.08.2016 10:00
Mapování savců na území CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 15.08.2016 09:00
Monitoring letounů (Chiroptera) na území ČR - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 19.08.2016 09:00
Řízené ochranářské hospodaření - PP Obidová (sečení formou výběrové seče)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 01.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016