Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - zajištění následné péče o 450 ks ovocných stromků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5642
Systémové číslo: P16V00001665
Počátek běhu lhůt: 26.08.2016
Nabídku podat do: 02.09.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - zajištění následné péče o 450 ks ovocných stromků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C5. Jedná se o zajištění následné péče o 450 ks ovocných stromků (třešně, jabloně, hrušně) vysazených v letech 2012-2013 v EVL Oblík-Srdov-Brník, p. p. č. 894/1, 894/2 a 747/7 v k. ú. Raná u Loun, na ploše cca 23 ha. Následná péče u všech stromků zahrnuje odstranění zbytků juty, očištění kmínku od obrostu a odstranění vegetace u paty kmínku, kontrolu stávajících kůlů a úvazků a jejich opravy. U 100 ks stromků, které svým vzrůstem nepřevyšují výšku ochrany a nemají tak vhodné podmínky pro růst, budou odstraněny původní plastové ochrany a nahrazeny ochranou ze zahradní sítě PILONET® HEAVY výšky 150 cm o průměru cca 30 cm (na každou ochranu bude použito 1 bm zahradní sítě). Odstraněné funkční ochrany budou využity při opravě stávajících ochran u 350 ks stromků. V případě nutnosti náhrady kůlu budou využity kůly od uschlých stromků. Součástí opatření je i odvoz zbylých původních ochran a jejich využití v souladu s platnými právními předpisy, a dodání úvazků a případně dalšího potřebného materiálu pro instalací ochran.
Práce budou provedeny v souladu se standardy SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 45 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky