Veřejná zakázka: Sečení travního porostu v rašeliništi Vidlák, v PR Podtrosecká údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5694
Systémové číslo: P16V00001717
Počátek běhu lhůt: 02.09.2016
Nabídku podat do: 12.09.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení travního porostu v rašeliništi Vidlák, v PR Podtrosecká údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení sečení silně podmáčeného travního porostu křovinořezem včetně odstranění náletu dřevin (zejména olší) do 1,5 m výšky v termínu do 21.10.2016, na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, na rašeliništi Vidlák, v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí, v evropsky významné lokalitě Podtrosecká údolí, v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, na pozemcích p. č. 1016/1, 1016/4, 893/1 a 894 v k. ú. Hrubá Skála, na celkové ploše 3,7 ha. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci pokosené travní hmoty z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení, tj. nejpozději do 5.11.2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český ráj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky