Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geodetické vytýčení připravovaných chráněných území PP Komáří rybník a PR Hloubek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 04.08.2016 08:00
Sečení travního porostu na lokalitě Hrada, v PR Příhrazské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Sečení travního porostu v PR Údolí Plakánek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Údržba vlhkých a svahových luk Machov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Ruční sečení křovinořezy v NPR Mionší
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016 08.08.2016 14:00
Podpora populací ohrožených druhů na rybnících - NPR Polanská niva
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Sečení v přírodní památce Libunecké rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 28.07.2016 08:00
Sečení v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 27.07.2016 16:00
Sečení v přírodních památkách Oborská luka a Rybník Vražda
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 27.07.2016 14:00
Sečení v přírodní památce Podloučky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 27.07.2016 15:30
Nákup podpory SW produktů IBM
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 02.08.2016 09:00
Péče o lokality ZCHD rostlin v k. ú. Železná v r. 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016
Péče o lokality ZCHD rostlin v k. ú. Zahájí, Jedlina, Česká Ves a Přimda, PP Kolowratův rybník a PP Milov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části Odolického vrchu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 28.07.2016 08:00
NPP Americká zahrada - studie koncepce rozvoje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016