Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Algologická studie na části CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016
Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy – přeložení lesní cesty
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 20.09.2016 09:00
Zhotovení oplocenek na LR Petrovice v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 21.09.2016 12:00
Zhotovení oplocenek na LR Luž v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 21.09.2016 12:00
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 19.09.2016 11:00
Kosení luk v Dolní Chřibské 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 19.09.2016 10:00
Úpravna vody v objektu Informačního střediska CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Oblík - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 15.09.2016 08:00
Pěstební práce v PR Ropice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 12.09.2016 09:00
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin na části lenešické Rané
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 14.09.2016 10:00
Nákup tabletů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 14.09.2016 09:00
Management NPP Jankovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Tálinská nádrž - oprava objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Sečení travního porostu v rašeliništi Vidlák, v PR Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 12.09.2016 08:00
Sečení v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 09.09.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016