Veřejná zakázka: Úprava interiéru sídla AOPK ČR včetně architektonického návrhu a grafického zpracování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5693
Systémové číslo: P16V00001716
Počátek běhu lhůt: 02.09.2016
Nabídku podat do: 12.09.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava interiéru sídla AOPK ČR včetně architektonického návrhu a grafického zpracování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Úpravy vnějších a vnitřních společných prostor (interiéru) sídla Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, na p.č. 2119/3 a 2119/14 v k.ú. Chodov (dále jen „dílo“) dle grafického manuálu AOPK ČR. (dále jen „dílo“) včetně architektonického návrhu dle bližší specifikace v Příloze č.1 návrhu smlouvy o dílo a za dodržení grafického manuálu AOPK ČR. Hlavním cílem těchto úprav je posílení korporátní identity a vylepšení image AOPK ČR v očích veřejnosti. Především vstupní prostory a prostory určené pro komunikaci s veřejností by měly být reprezentativní, návštěvnicky přívětivé a graficky vyjadřující nejen samotnou Agenturu, ale rovněž její hlavní pracovní zaměření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 578 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky