Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ruční kosení části NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5691
Systémové číslo: P16V00001714
Počátek běhu lhůt: 02.09.2016
Nabídku podat do: 13.09.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ruční kosení části NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o ruční kosení na části NPR Oblík, část p. p. č. 894/1 v k. ú. Raná u Loun na ploše 0,3779 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Veškerá pokosená biomasa bude odstraněna z pozemků a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Jedná se o hůře přístupnou a svažitou lokalitu, na ploše jsou rozptýlené zmlazující dřeviny a vystupující kameny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky