Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Managementová opatření v MZCHÚ CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 21.09.2016 09:00
Oprava pruhového hraničního značení NPP Barrandovské skály.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
Péče o geologicky významné profily v NPP Barrandovské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
Péče o lokality biotopů stepních a skalních trávníků v NPP Dalejský profil
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
Likvidace neofytů (křídlatky a bolševník velkolepý) v CHKO Litovelské Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016
Vytvoření tůně v přítokové zóně rybníku Mach na p.p.č. 3436/1 v k.ú. Cvikov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 27.09.2016 10:00
Obnova tůně na p. p. č. 496/2 v k. ú. Petrovice v Lužických horách
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 27.09.2016 11:00
Obnova vegetačního krytu – Železná Huť a Hvozd 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016
Oplůtková pastva ovcí, kosení trávníků a redukce nežádoucích dřevin v NPP Stránská skála
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016
Péče o biotopy užovky stromové v Poohří v roce 2016 v rámci realizace záchranného programu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 19.09.2016 08:00
Ožínání v k. ú. Kunín - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 19.09.2016 09:00
Plošné i mozaikovité kosení suchých trávníků na stepích a světlinách křovinořezem na lokalitách v Moravském krasu.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 16.09.2016 16:00
Obnova historické oboustranné aleje - polní cesta k Hůreckému rybníku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 16.09.2016 14:00
Údržba aleje "Pod Pazderákem"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 16.09.2016 12:00
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) – dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 12.09.2016 12.09.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016