Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Management NPP Jankovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Tálinská nádrž - oprava objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Sečení travního porostu v rašeliništi Vidlák, v PR Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 12.09.2016 08:00
Sečení v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 09.09.2016 13:00
Úprava interiéru sídla AOPK ČR včetně architektonického návrhu a grafického zpracování
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 12.09.2016 13:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ruční kosení části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na části Dlouhé hory - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 12.09.2016 08:00
Studium kontaminace lesních a vodních ekosystémů CHKO Brdy rtutí a speciace hliníku v povrchových vodách
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 09.09.2016 11:00
Lesnické práce v NPR vývěry Punkvy, PR Bílá voda a PR sloupsko-šošůvské jeskyně v CHKO Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2016
Výpas pozemků v lokalitě „Kýchová“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Ruční kosení - Upolínová louka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016 06.09.2016 08:00
Nákup ročních Služeb technické podpory programů Oracle zahrnující Software Update License & Support pro provozované databázové licence Standard a Enterprise a technické podpory pro Oracle Linux Support
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016 09.09.2016 09:00
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016 06.09.2016 11:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - dodávka skříňky pro expozici o projektu 2
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2016 05.09.2016 08:30
Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 06.09.2016 08:01
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016