Veřejná zakázka: Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5644
Systémové číslo: P16V00001667
Počátek běhu lhůt: 26.08.2016
Nabídku podat do: 06.09.2016 08:01

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení části pozemku p. č. 764/19 v k. ú. Mukov a části pozemku p. č. 311/2 v k. ú. Hetov, jenž jsou součástí Hetovských orchidejových luk. Kosení bude provedeno na celkové ploše 0,77 ha dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze, v termínu od 15. 9. do 30. 9. 2016. V rámci kosení budou odstraněny výmladky nežádoucích dřevin do 1 m výšky. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Jedná se o částečně podmáčené a dlouhodobě neobhospodařované plochy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky