Veřejná zakázka: LIFE CS_pastva_Kočka_2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11178
Systémové číslo: P20V00000178
Datum zahájení: 05.08.2020
Nabídku podat do: 12.08.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_pastva_Kočka_2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dílem se rozumí: Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C3 (pastva).

Jedná o pastvu stádem ovcí pomocí oplůtků na lokalitě NK Kočka na p. p. č. 505, 526/3, 529/1, 529/2, 529/3, 530 k. ú. Žitenice. Celková výměra ploch, vymezené zákresem nad ortofotomapou, je 1,5432 ha. Z důvodu výskytu ovocných dřevin, solitérních vzrostlých keřů je ošetřená plocha snížena o 10 %, tj. na 1,3888 ha. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. 02-003:2015 Pastva.
Opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Smlouvy do 31. 8. 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 34 720 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky