Veřejná zakázka: NPR Zlatník - výřez a ruční kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11185
Systémové číslo: P20V00000185
Datum zahájení: 17.08.2020
Nabídku podat do: 25.08.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPR Zlatník - výřez a ruční kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení následujících opatření v NPR Zlatník, části p. p. č. 587/25 v k. ú. České Zlatníky:
A. Ruční kosení travních porostů o rozloze 0,27 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení (plocha č. 1). V rámci kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemku a uložena na hromady dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Opatření proběhne v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Ruční kosení proběhne do 30. 9. 2020. Kosená plocha je špatně přístupná a velmi svažitá.
B. Výřez křovinného náletu a výřez zmlazení křovin pomocí křovinořezu na ploše o rozloze 0,58 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení (plocha č. 2). Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odklizena z pozemku a uložena na hromady dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Práce proběhnou od 1. října do 10. listopadu. Vyřezávaná plocha je špatně přístupná, velmi svažitá.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 61 050 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky