Veřejná zakázka: Hetov - ruční kosení orchidejové louky - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11189
Systémové číslo: P20V00000189
Datum zahájení: 20.08.2020
Nabídku podat do: 27.08.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hetov - ruční kosení orchidejové louky - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení podmáčené orchidejové louky na ploše 0,3553 ha s výskytem prstnatce májového, p. p. č. 764/19 v k. ú. Mukov. V rámci kosení budou odstraněny výmladky nežádoucích dřevin do 1m výšky. Mozaikovitě se zde nacházejí rozptýlené stromy a keře, které budou obsekány a jsou proto součástí plochy. Veškerá pokosená hmota bude následně vyhrabána a odstraněna z pozemku. Kosení s odklizením a odvozem hmoty proběhne v období 10. 9. – 31. 10. 2020.
Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 12 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky