Veřejná zakázka: Ruční kosení u Jílového a v Horním Oldřichově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11145
Systémové číslo: P20V00000145
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 09.07.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení u Jílového a v Horním Oldřichově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení svažité louky na podporu populace silně ohroženého druhu vstavač mužský, dále výskyt prstnatce májového, pětiprstky žežulník aj. Na vymezené ploše zůstane 10 % rozlohy neposekané - ponechání kvetoucích krvavců totenů za účelem podpory populace modrásků. Plocha vymezená nad ortofotomapou s výměrou 0,55 ha je z tohoto důvodu snížena na 0,50 ha.

Ruční kosení louky v Horním Oldřichově na podporu populace silně ohroženého druhu hvozdíku pyšného a hladýše pruského. Na vymezené ploše zůstane 10 % rozlohy neposekané - ponechání kvetoucích krvavců totenů za účelem podpory populace modrásků. Plocha vymezená nad ortofotomapou s výměrou 0,87 ha je z tohoto důvodu snížena na 0,78 ha.

Práce proběhnou v termínu od 15. července do 31. srpna.

Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z kosených ploch nejpozději do 10 dnů po pokosení a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení, který je v příloze tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 560 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky