Veřejná zakázka: LIFE CS_koseni_BS u Litoměřic/Kostelní vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11125
Systémové číslo: P20V00000125
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 19.06.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_koseni_BS u Litoměřic/Kostelní vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Část 1 - EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice I. zóna CHKO ČS, na p. p. č. 689/1, 689/2, 695, 694, 1207, 1218, 705, 703, 710, 711, 713 k. ú. Pokratice.
Aktivita C2, ruční kosení. Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 0,8206 ha. Z důvodu výskytu solitérních dřevin a mozaikovitého kosení - obsekávání kvetoucích či plodících ZCHD rostlin, je rozloha ke kosení snížena o 2 %, plocha ke kosení je tedy 0,8042 ha. Jsou zde ztížené pracovní podmínky (části pozemků jsou svažité) a seč bude probíhat mozaikovitě. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 7. 2020. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Část 2 - Kosení travního porostu na lokalitě NK Kostelní vrch na p. p. č. 658, 664 k. ú. Libochovany.
Aktivita C2, ruční kosení. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,1871 ha. Z důvodu ponechávaných solitérních dřevin je rozloha ke kosení snížena o 2 % na 0,1834 ha. Plocha bude pokosena 2x za sezónu. První seč bude provedena do 30. 6. 2020, druhá seč v období od 15. 8. do 31. 10. 2020. Na lokalitě jsou ztížené pracovní podmínky - pozemky jsou hůře přístupné, dlouhodobě neobhospodařované. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy "

Managementová opatření budou provedena v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, dostupného na http://www.standardy.nature.cz/.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 44 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky