Veřejná zakázka: Kosení orchidejových luk v PR Bohyňská lada

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11126
Systémové číslo: P20V00000126
Datum zahájení: 15.06.2020
Nabídku podat do: 22.06.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení orchidejových luk v PR Bohyňská lada
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení křovinořezem orchidejových luk v PR Bohyňská lada a v EVL Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch na p. p. č. 706, 596/1, 712, 646/1 v k. ú. Vilsnice, p. p. č. 973/2 k. ú. Krásný Studenec. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Na ploše č. 1 (0,84 ha, včetně plochy 1a) budou provedeny dvě základní seče (1. seč 25. 6. - 15. 7., 2. seč 15. 8. – 30. 9.). Plocha 1a s výskytem Orchis morio o výměře 0,16 ha bude posečena potřetí v termínu 15. - 30. 10.
Plochy č. 2 (0,39 ha) a 3 (0,10 ha) budou posečeny jednou v termínu 25. 6. – 15. 7.
Plochy č. 1, 1a a 2 jsou špatně přístupné a je zde ztížený odvoz pokosené hmoty.
Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 84 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky