Veřejná zakázka: Managementová opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11091
Systémové číslo: P20V00000091
Datum zahájení: 08.06.2020
Nabídku podat do: 15.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Managementová opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení silně zamokřených a špatně přístupných rašelinných luk v NPP Krvavý a Kačležský rybník 1x ročně křovinořezem (na 7 segmentech), část degradovaných lučních stanovišť zarůstajících chrasticí a rákosem pokosit ručně vedenou sekačkou 1x za rok (na 2 segmentech), dále vyřezání náletových dřevin (na 3 segmentech), celková plocha 8,73 ha. Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz pokosené hmoty mimo lokalitu provádění díla, kromě tří segmentů, kde bude část pokosené hmoty umístěna do ohrádek pro plazy. Management bude prováděn celkem na 7 segmentech.
Rozlohy a bližší specifikace jednotlivých dílčích ploch a prací na nich:
segment 9a: velikost 0,30 ha (k.ú. Člunek pozemky KN: 3518část)
segment 11: velikost 3,10 ha (k.ú. Člunek pozemky KN: 3267, 3270, 3271, 3275, 3276, 3277, 3278, 3281, 3865 vše části)
segment 16a : velikost 0,50 ha (k.ú. Kačlehy KN: 542/1 část),
segment 20: velikost 2,4 ha (k.ú. Hospříz pozemky KN: 3040, 3631, 3632, vše části),
segment 22: velikost 0,60 ha (k.ú.Kačlehy KN: 780/1, 718 vše části),
segment 24a: velikost 0,53 ha (k.ú. Kunějov KN:1146/20 část)
segment 26: velikost 1,30 ha ( k.ú Čluněk KN: 3001, 3002, 3005,3012, 3013, 3014, 3015,
3016 vše části)
Všechny plochy mohou být v některých částech bultovité a v době seče v závislosti a aktuálním počasí v různém stupni podmáčené. Termíny seče: od 1.7. do 30.9. 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 286 712 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky