Veřejná zakázka: LIFE CS_pasva_BS u Litoměřic_2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11186
Systémové číslo: P20V00000186
Datum zahájení: 17.08.2020
Nabídku podat do: 24.08.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_pasva_BS u Litoměřic_2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva bude probíhat na části p. p. č. 1207, 1210, 1215, 1214, 1218, 1195, 689/2, 689/1, 695, 1225, 1224, 705, 710, 711, 713/1, 714, 717, 1194, 1195, 1207, 1210, k. ú. Pokratice a 214/2, 214/1, 219 k. ú. Skalice

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C3 - pastva.

Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 5,6115 ha. Pozemky jsou obtížně přístupné, velmi svažité, travní porosty s velmi malou úživností (stepní trávníky). Jedná o pastvu stádem cca 100 ovcí pomocí oplůtků či na volno. Opatření bude provedeno na 3 plochách dle zákresů nad ortofotomapou, která je přílohou č. 2 smlouvy o dílo.
Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí opatření není kosení nedopasků. Managementové opatření bude provedeno do 31. 10. 2020. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK ČR: 02 003 Pastva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 175 360 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky