Veřejná zakázka: LIFE CS_koseni_Borec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11177
Systémové číslo: P20V00000177
Datum zahájení: 05.08.2020
Nabídku podat do: 12.08.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_koseni_Borec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o ruční kosení travního porostu křovinořezem na části pozemku p. č. 179/1 v k. ú. Boreč u Lovosic.

Vymezená plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 0,7816 ha. Z důvodu výskytu solitérních dřevin a křovin je plocha snížena o 10%, tj. na 0,7034 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemky jsou členité a dlouhodobě neobhospodařované. Jedná se o první kosení po výřezu dřevin. Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré pokosené travní hmoty v souladu s platnými právními předpisy. Kosení travního porostu a shrabání travní hmoty bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 27 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky