Veřejná zakázka: NPP Velký vrchu u Vršovic a její OP - ruční kosení a výřez nežádoucího zmlazení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11187
Systémové číslo: P20V00000187
Datum zahájení: 18.08.2020
Nabídku podat do: 25.08.2020 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPP Velký vrchu u Vršovic a její OP - ruční kosení a výřez nežádoucího zmlazení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na podporu cenných teplomilných společenstev na části NPP Velký vrch u Vršovic a jejího ochranného pásma, p. č. 391, 393, 398, 693/20, 693/40 k. ú. Vršovice u Loun. Budou provedeny následující práce:
A. Ruční kosení travních porostů na 4 plochách o celkové výměře 4,22 ha dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. V rámci kosení budou odstraněny i výmladky dřevin. Součástí opatření je i odklizení veškeré pokosené hmoty do 10 dní po pokosení a její využití v souladu s platnými právními předpisy. Jsou zde ztížené podmínky - jedná se o svažité pozemky. Kosení proběhne do 30. září v souladu se Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení, který je v příloze zadávacího řízení.
B. Výřez zmlazení nežádoucích dřevin na dvou plochách o celkové výměře 0,33 ha dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Součástí opatření je i odklizení veškeré vyřezané hmoty a její využití v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucnosti bez problémů obhospodařovat. Výřez dřevin proběhne v termínu od 1. října do 10. listopadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky