Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mapování biotopů v oblastech mokřadů mezinárodního významu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2015 03.03.2015 10:00
Doplňkové mapování přírodních stanovišť pro účely zajištění podkladů pro SDO
podlimitní Zadáno 11.02.2015 09.03.2015 10:00
Nákup licence Windows Server 2012 R2
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 13.02.2015 10:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2015
nadlimitní Zadáno 29.01.2015 30.03.2015 09:00
Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 06.02.2015 10:00
Výřez nežádoucích dřevin - projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - lokalita Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 05.02.2015 08:00
Smlouva o poskytování jazykových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2015
Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2015 28.01.2015 10:00
Nákup licencí Microsoft Office
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2015 02.02.2015 10:00
Instalace hraničníků a exteriérových infopanelů pro posílení NI
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015
Instalace hraničníků a exteriérových infopanelů pro posílení NI
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015
Instalace hraničníků a exteriérových infopanelů pro posílení NI
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015
Instalace hraničníků a exteriérových infopanelů pro posílení NI
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015
Instalace hraničníků a exteriérových infopanelů pro posílení NI
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015
Instalace hraničníků a exteriérových infopanelů pro posílení NI
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016