Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Děčíně, Teplická 424/69
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2015 22.05.2015 08:00
Stavební úpravy pro SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 21.05.2015 10:00
Nákup a instalace nábytku pro SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Doksy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 21.05.2015 10:56
Naučná stezka Krajem Železných hor
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 22.05.2015 12:00
Návštěvnická infrastruktura – Poodří
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2015
Lesní pěstební práce Broumovsko 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2015 13.05.2015 08:00
Opatření pro péči o lokality hořečku mnohotvarého českého
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2015 15.05.2015 16:00
Sečení mokřadních luk v NPP Polabská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 15.05.2015 14:00
Instalace strukturované kabeláže, realizace silových rozvodů a osvětlení v objektu SCHKO Bílé Karpaty
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 13.05.2015 10:00
Rekonstrukce soklů, fasády, oken a hydroizolace objektu SCHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2015 11.05.2015 10:00
Monitoring obojživelníků a plazů 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2015 11.05.2015 12:00
Oprava Naučné stezky Plakánek v CHKO Český ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2015 04.05.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - kosení na lokalitě Raná - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2015 06.05.2015 08:00
Dokončení rozpracovaných interaktivních prvků ke stávajícím naučným stezkám ve správě AOPK ČR na území CHKO Orlické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 29.04.2015 12:00
Tisk a doprava_kalendáře CITES
nadlimitní Zadáno 21.04.2015 28.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016