Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dotisk informačních materiálů, Železné hory-geologicky významná oblast
nadlimitní Zadáno 13.04.2015 23.04.2015 10:00
Monitoring obojživelníků a plazů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 27.04.2015 09:00
NPR Špraněk - obnova zábradlí, schodových stupňů a stezky pro pěší, NI 56-8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 15.04.2015 10:00
Vizitky AOPK ČR - tisk
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 16.04.2015 09:00
Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 11.06.2015 08:30
Nákup roční (6/2015 - 5/2016) maintenance na softwareové produkty Esri."
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015
Poskytování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2015
POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
nadlimitní Zadáno 02.04.2015 03.04.2015 08:00
Rekonstrukce technických budov SCHKO Blanský les - JŘBU
podlimitní Zadáno 02.04.2015 03.04.2015 09:00
Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2015 01.04.2015 12:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 27.03.2015 09:00
Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí ručního kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2015 27.03.2015 08:00
Naučná stezka Kladská – obnova části povalového chodníku a lávky č. 4, 3 a 2.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2015 01.04.2015 09:00
Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí mechanizovaného kosení/mulčování
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2015 27.03.2015 08:00
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka - vícepráce
podlimitní Zadáno 18.03.2015 18.03.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016