Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dohled a správa systému Lotus Notes Domino, Lotus Sametime a Lotus Traveler
podlimitní Zadáno 06.03.2015 23.03.2015 10:00
APLIKACE SDO
podlimitní Zadáno 05.03.2015 24.03.2015 10:00
Ochrana migrujících druhů obojživelníků na přechodových trasách v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 11.03.2015 08:00
Opatření v povodí Robečského potoka (Máchovo jezero – Dokeská zátoka, hrázka oddělující NPP Swamp, rybník Břehyně)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 13.03.2015 10:00
Jarní pastva v PR Písečný vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 12.03.2015 08:00
Vizitky AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 25.02.2015 05.03.2015 09:00
Naučná stezka podél PR Arba u Srbské Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2015 16.03.2015 10:00
Mapování biotopů v oblastech mokřadů mezinárodního významu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2015 03.03.2015 10:00
Doplňkové mapování přírodních stanovišť pro účely zajištění podkladů pro SDO
podlimitní Zadáno 11.02.2015 09.03.2015 10:00
Nákup licence Windows Server 2012 R2
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 13.02.2015 10:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2015
nadlimitní Zadáno 29.01.2015 30.03.2015 09:00
Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 06.02.2015 10:00
Výřez nežádoucích dřevin - projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - lokalita Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 05.02.2015 08:00
Smlouva o poskytování jazykových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2015
Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2015 28.01.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016