Veřejná zakázka: Naučná stezka podél PR Arba u Srbské Kamenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2119
Systémové číslo: P15V00000290
Počátek běhu lhůt: 23.02.2015
Nabídku podat do: 16.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Naučná stezka podél PR Arba u Srbské Kamenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavbu naučné stezky pro pěší podél přírodní rezervace Arba na p.p.č.1397/1, 1397/16 a 1397/15 v k.ú. Srbská Kamenice. Stavba bude mít návaznost na související stavbu stezky pro pěší, jejíž realizaci připravuje obec Srbská Kamenice. V prostoru stezky se nenacházejí žádné podzemní sítě.
Součástí zakázky je i vypracování geometrického plánu po dokončení stavby.

Stavba je členěna tyto stavební objekty:

• SO 01 – haťový chodník – dřevěný chodník na zemních kotvách v délce 61m včetně nástupních ramp se sklonem 6,8% s pochozí plochou ve výšce 390-400 mm, v šířce 1,78 m.

• SO 02 – dřevěná lávka – bude překlenovat odvodňovací strouhu v délce 5 m a šířce 1,5 m.

• SO 03 – dřevěné podium – jedná se o dřevěné podium ve tvaru „T“, půdorysný rozměr pódia je 3 x 3m s nástupní rampou 2,5 x 1,5 m.

• SO 04 – štěrková stezka na p.p.č. 1397/1, 1397/16, 1397/15 šířky 1,5m, v celkové délce 200,25 m

( V projektové dokumentaci obsažený SO 05 – infopanel – není předmětem této zakázky)

Termín plnění:
• zahájení stavby – duben 2015
• dokončení stavby – květen-červen 2015

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 410 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky