Veřejná zakázka: Mapování biotopů v oblastech mokřadů mezinárodního významu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1914
Systémové číslo: P15V00000086
Počátek běhu lhůt: 19.02.2015
Nabídku podat do: 03.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mapování biotopů v oblastech mokřadů mezinárodního významu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě mokřadů mezinárodního významu. Ten probíhá formou terénního šetření a je nezbytný pro analýzu stavu těchto mokřadů.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Jednotlivé části veřejné zakázky:
Část Oblast Časová náročnost (hodiny) Cena bez DPH Cena včetně 21% DPH Kraj
1 Bedřichov 517,0200 128 187 Kč 155 106 Kč Královéhradecký
2 Teplá - Mrázov 317,6600 78 759 Kč 95 298 Kč Karlovarský
3 Louka - Boží Dar 280,9333 69 653 Kč 84 280 Kč Karlovarský
4 Kolence - Lužnice - Stříbřec 414,8500 102 855 Kč 124 455 Kč Jihočeský
5 Třeboň - Cep - Lipovky 307,7367 76 298 Kč 92 321 Kč Jihočeský
6 Strážný - Kvilda 370,1100 91 763 Kč 111 033 Kč Jihočeský
7 Volary - Lenora 301,8267 74 833 Kč 90 548 Kč Jihočeský
8 Chlum - Nová Pec 403,5400 100 051 Kč 121 062 Kč Jihočeský
9 Telčský p. - Vysoká Pec 299,6467 74 293 Kč 89 894 Kč Ústecký
10 Kalek - Bečov 250,7500 62 169 Kč 75 225 Kč Ústecký
11 Černá - Nová Ves 201,9300 50 065 Kč 60 579 Kč Ústecký
12 Staré Splavy - Zahrádky 209,1433 51 854 Kč 62 743 Kč Liberecký
13 Mšeno - Lhotka 458,0700 113 571 Kč 137 421 Kč Středočeský
Celkem 4333,2167 1 074 351 Kč 1 299 965 KčTechnické podmínky a zvláštní technické podmínky:
Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná Metodika mapování biotopů v oblastech mokřadů mezinárodního významu a Příručka hodnocení biotopů (dále jen „metodické dokumenty“). Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu terénních prací a při zpracování díla upřesňujícími pokyny garantů. Zhotovitel odevzdá objednateli zastoupenému územně příslušným krajským garantem data zápisem do internetové aplikace Wanas a dále zpracuje závěrečnou zprávu o shrnutí stavu biotopů (odpovídající požadavkům metodických dokumentů) v elektronické podobě.

Předpokládaný začátek realizace zakázky: březen 2015

Termín dokončení zakázky: říjen 2015

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 074 351 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky