Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Záchranný program sysla obecného - vyhodnocení chemických analýz půdních vzorků z vybraných současných, historických, potenciálních a kontrolních lokalit a zpracování závěrečné hodnotící zprávy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2014
Metodika Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality - tisk a doprava
nadlimitní Zadáno 22.11.2014 01.12.2014 10:00
Leták CITES
nadlimitní Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 11:00
Opatření na zajištění předmětů ochrany EVL NPP Hodonínská dúbrava 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 10:00
Optimalizace a oprava hraničních tabulí CHKO Slavkovský les, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 26.11.2014 10:00
Instalace 9 ks informačních stojanů s mapou CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, přesun 1 ks stávajícího stojanu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 24.11.2014 09:00
Vypracování grafického návrhu informačních tabulí pro ornitologické pozorovatelny
nadlimitní Zadáno 13.11.2014 20.11.2014 10:00
Ošetření 41 stromů ve stromořadích v Otovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2014 20.11.2014 09:00
Tisk letáku novoročenky a pohlednic
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 08:05
Grafické zpracování novoročenky a pohlednic
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 08:00
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 26.11.2014 10:00
Obnova srubových přehrážek v NPR Kladské rašeliny a PR Prameniště Teplé
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 10:00
Nákup visacích zámků a cylindrických vložek v systému chráněného profilu generálního klíče a dodání do terénu na uzávěry jeskyní
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 09:00
Samolepky AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 14:00
Tisk Výroční zprávy
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016