Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pf 2015
nadlimitní Zadáno 04.12.2014 11.12.2014 09:00
NI 55 Obnova naučné stezky Litovelskými luhy – výroba interaktivních prvků; čtyř interaktivních panelů a dvou interaktivních objektů (Cesta štěrku a Bobří hrad)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 11.12.2014 10:00
Vybudování nového objektu terénní stanice v areálu odchovny perlorodky říční v k.ú. Zbytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2014 10.12.2014 10:00
Odborné arboristické ošetření památné aleje v Sedmihorkách
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2014
NPR Špraněk - obnova zábradlí, schodových stupňů a stezky pro pěší
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2014 08.12.2014 10:30
Dům přírody Moravského krasu - stavba, vícepráce
nadlimitní Zadáno 01.12.2014 01.12.2014 12:00
Grafické zpracování letáku CITES
nadlimitní Zadáno 28.11.2014 05.12.2014 10:00
NPR Žebračka - geodetické vytyčení části hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2014 02.12.2014 15:00
CHKO Litovelské Pomoraví - geodetické vytyčení pozemků
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2014 02.12.2014 15:00
Povalový chodník v rámci akce NI 55 – Obnova naučné stezky Litovelskými luhy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014 04.12.2014 10:00
Ošetření stoletého jasanového stromořadí na Krčmově
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2014 01.12.2014 16:00
PR Doubrava - stavba oplocenek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 02.12.2014 08:00
PP Pod Templem a navazující lesní porosty - stavba oplocenek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 28.11.2014 16:00
Samolepky AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 25.11.2014 02.12.2014 09:30
Kalendář AOPK ČR_2015-2016
nadlimitní Zadáno 25.11.2014 02.12.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016