Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podsadba jedle v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 05.11.2014 12:00
Vyřezání náletových dřevin v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 04.11.2014 12:00
Výměna izolace stropů, oprava poškozených SDK přístavby budovy SCHKO Křivoklátsko a výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2014 07.11.2014 10:00
Výsadba jedle bělokoré, dubu zimního, jilmu horského a lípy srdčité včetně oplocení pod Jezevčím vrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 31.10.2014 10:00
Výsadba 20 ks dubů letních v Karasech
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 31.10.2014 12:00
Oprava fasády Jablonné v Podještědí č.p. 12, ul. Školní_2
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 03.11.2014 10:00
Odvětrání sklepních prostorů KS Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 05.11.2014 08:05
Grafické zpracování letáku k naučné stezce
nadlimitní Zadáno 23.10.2014 03.11.2014 08:00
Monitoring, inventarizace a kontrolní dny v povodích s realizací záchranného programu perlorodky říční v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 31.10.2014 10:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Beskydy
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.10.2014
Realizace 70 ks dřevěných přehrážek k hrazení starých odvodňovacích kanálů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 29.10.2014 09:00
Vytvoření 3 tůní v národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník, národní přírodní památce Swamp a národní přírodní památce Jestřebské slatiny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 31.10.2014 08:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Blanský les
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.10.2014
Podsadba celkem 7 000 ks JD a 4 000 ks BK v masivu Smrku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 27.10.2014 12:00
Zlepšování biotopu tetřevovitých ptáků na území PR Smrk
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 27.10.2014 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016