Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ošetření významných dřevin - 2 lípy srdčité v k.ú. Mařenice, 1 jilm horský v k.ú. Horní Světlá pod Luží a 1 lípa srdčitá v k.ú. Dolní Chřibská
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 14.11.2014 09:00
Tisk brožury pro NS Kaňon Labe
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 10:00
Obnova NS Josefa Vavrouška a doplnění prvků návštěvnické infrastruktury do Vlčí rokle v návaznosti na Vavrouškovu NS
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 21.11.2014 10:00
Zhotovení projektové dokumentace vč. zajištění související inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2014 19.11.2014 09:00
Nákup licencí IrfanView
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2014 21.11.2014 09:00
NI 55 Obnova naučné stezky Litovelskými luhy – výroba informačních panelů a stojanů na jízdní kola
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2014 20.11.2014 11:00
Dřevěné sochy na NS Arba
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2014 12.11.2014 14:00
Příroda 32
nadlimitní Zadáno 10.11.2014 18.11.2014 13:00
Metodika AOPK ČR - saproxylický hmyz
nadlimitní Zadáno 07.11.2014 14.11.2014 15:30
NPR Žebračka a ochranné pásmo - kosení travinobylinných porostů a likvidace invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2014 11.11.2014 16:00
Kalendář AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 07.11.2014 14.11.2014 12:00
Tisk letáku k naučné stezce
nadlimitní Zadáno 07.11.2014 14.11.2014 08:00
Mobilní telefony
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 14.11.2014 09:00
Tiskařské služby - pexeso "Stepi Lounského středohoří", skládačka "Stepi Lounského středohoří" a samolepky "Stepi Lounského středohoří"
nadlimitní Zadáno 05.11.2014 12.11.2014 08:00
Ošetření 197 významných stromů ve stromořadích ve Velkém Dřevíči v Lískách, v Metujce pod Solovickým dvorem a v Dolních Teplicích v aleji na Skály
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 12.11.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016