Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NI 55 Obnova naučné stezky Litovelskými luhy - obsah a designové zpracování informačních panelů 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 31.10.2014 10:00
Oprava návštěvnické infrastruktury NI_12 - Vyhlídka Skalky u Moravan
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 30.10.2014 08:00
NPP Americká zahrada - informační značení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 24.10.2014 08:00
Zateplení půdy budovy Správy CHKO Litovelské Pomoraví v Litovli
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2014 24.10.2014 10:00
NPR Špraněk - obnova zábradlí, schodových stupňů a stezky pro pěší - dokumentace a autorský dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 21.10.2014 15:00
Ošetření významných stromů v NPP Babiččino údolí 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 22.10.2014 12:00
Dílčí rekonstrukce budovy Správy CHKO Český kras, Karlštejn čp. 85
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 27.10.2014 10:00
Rekonstrukce - PP Rybníček u Starých Hutí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 22.10.2014 12:00
Opatření pro podporu hadcové květeny v segmentu č.2 NPP Hadce u Želivky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2014 20.10.2014 10:00
Ochrana JD a BK proti zvěři v MZCHÚ na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 21.10.2014 08:00
Raná, "bílé stráně", jihovýchodní svahy, opakovaný výřez nežádoucích křovin, celková plocha 1,9199 ha
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 23.10.2014 08:00
Výroba smaltovaných piktogramů
podlimitní Zadáno 14.10.2014 30.10.2014 10:00
Metodika AOPK ČR - mechorosty
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 11:00
Výpravná fotografická publikace
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 10:00
NI 55 Obnova naučné stezky Litovelskými luhy - obsah a designové zpracování informačních panelů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 20.10.2014 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016