Veřejná zakázka: Jarní pastva v PR Písečný vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2159
Systémové číslo: P15V00000330
Počátek běhu lhůt: 03.03.2015
Nabídku podat do: 12.03.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jarní pastva v PR Písečný vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Extenzivní pastva smíšeným stádem ovcí a koz na ploše 13,2214 ha v PR Písečný vrch. Stádo bude složené min ze 120 ks ovcí a 20 ks koz. Dále budou přepaseny rovné plochy (dna bývalých lomů) 6-10 ks mladého skotu o hmotnosti 200-300 kg. Opatření bude provedeno na p. p. č. 2273 a 2416 k. ú. Bečov u Mostu. Pastva bude zahájena v termínu od 20. března do 10. dubna 2015 dle aktuálních klimatických podmínek a bude realizována min. po dobu po dobu 40 dní dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správy CHKO České středohoří (dále jen „pracovníci SCHKO ČS“).
Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby:
1. Pastva smíšeným stádem za pomoci ovčáckých psů bude probíhat po dobu průměrně 13 hod. denně. Při plnění zakázky bude zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a pokyny pracovníků SCHKO ČS. Pastvou nesmí být dotčené lokality s hromadným výskytem sasanky lesní a kozince rakouského. Ustájení zvířat na noc bude mimo vegetačně cenné plochy.
2. Pastva pomocí oplůtků o výměře cca 1 ha. Oplůtek se bude každé cca 3 dny přesouvat dle aktuálního stavu vegetace a pokynů pracovníků SCHKO ČS tak, aby byly během 40 dní přepaseny obě plochy o celkové výměře 13,2214 ha. Pastva v oplůtkách bude probíhat min. 13 hodin denně. Pastvou nesmí být dotčené lokality s hromadným výskytem sasanky lesní a kozince rakouského - oplůtky budou instalovány mimo tyto plochy. Ustájení zvířat na noc bude mimo vegetačně cenné plochy.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění potřebné péče o stádo po dobu pastvy (např. doprava vody). Součástí zakázky není kosení nedopasků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 118 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky