Veřejná zakázka: Výřez nežádoucích dřevin - projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - lokalita Libeš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1934
Systémové číslo: P15V00000106
Počátek běhu lhůt: 26.01.2015
Nabídku podat do: 05.02.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez nežádoucích dřevin - projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - lokalita Libeš
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se o výřez zmlazení nežádoucích dřevin (převážně se jedná o slivoň trnku Prunus spinosa, růži šípkovou Rosa canina, hloh obecný Crataegus laevigata) na ploše 1,0623 ha, p. p. č 213/1 k. ú. Želkovice u Loun. Na ploše bude dle pokynů pracovníků Správy CHKO České středohoří ponecháno několik dřevin pro hnízdění ptáků, či jako živné rostliny pro bezobratlé. Dále budou na vyřezávané ploše ponecháni jedinci skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus Med.). Jednotlivé keře tohoto druhu budou před započetím prací označeny. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu v ortofotomapě, která je v příloze. Veškerá dřevní hmota bude odklizena z pozemku a ponechána na hromadách v okolních lesních porostech. Místa pro uložení dřevní hmoty budou specifikována před započetím prací příslušným revírníkem LČR. Jedná se o nepřístupnou lokalitu s velkou svažitostí!!!

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky