Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - kosení na lokalitě Raná - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2015 06.05.2015 08:00
Dokončení rozpracovaných interaktivních prvků ke stávajícím naučným stezkám ve správě AOPK ČR na území CHKO Orlické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 29.04.2015 12:00
Tisk a doprava_kalendáře CITES
nadlimitní Zadáno 21.04.2015 28.04.2015 10:00
Tisk 3 ks plakátů (bannerů) k 10. výročí CHKO Český les
nadlimitní Zadáno 17.04.2015 27.04.2015 10:00
Grafické zpracování 3 ks plakátů (bannerů) v 10. výročí CHKO Český les
nadlimitní Zadáno 17.04.2015 27.04.2015 09:00
Instalace informačních panelů a hraničníků ZCHÚ - Žďárské vrchy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 28.04.2015 12:00
Dotisk informačních materiálů, Železné hory-geologicky významná oblast
nadlimitní Zadáno 13.04.2015 23.04.2015 10:00
Monitoring obojživelníků a plazů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 27.04.2015 09:00
NPR Špraněk - obnova zábradlí, schodových stupňů a stezky pro pěší, NI 56-8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 15.04.2015 10:00
Vizitky AOPK ČR - tisk
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 16.04.2015 09:00
Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 11.06.2015 08:30
Nákup roční (6/2015 - 5/2016) maintenance na softwareové produkty Esri."
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015
Poskytování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2015
POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
nadlimitní Zadáno 02.04.2015 03.04.2015 08:00
Rekonstrukce technických budov SCHKO Blanský les - JŘBU
podlimitní Zadáno 02.04.2015 03.04.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016