Veřejná zakázka: Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2000
Systémové číslo: P15V00000172
Počátek běhu lhůt: 27.01.2015
Nabídku podat do: 06.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy.
Realizace bude zabezpečena v rozsahu podle projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu s názvem (dle projektanta) „Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy“ zpracované Ing. Jiřím Chalupou, UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, v roce 2013.


Popis prací:
Oprava podlahy garáže bude řešena novými spádovými vrstvami a současně odvodněním pomocí odvodňovacích žlabů se zaústěním do stávající kanalizace. Bude to provedeno technologickým postupem:
- odstranění stávající teracové dlažby podlahy,
- osazení a napojení kanalizace,
- osazení odvodňovacích kanálků,
- realizace nových spádových podlahových vrstev,
- realizace dlažby včetně podkladních vrstev,
- související nutné úpravy.
Oprava izolace patky sloupu ve 2.np – v místě ocelové patky kotvení sloupu ve 2.np bude demontována betonová dlažba včetně podkladních vrstev až na původní hydroizolaci stropní konstrukce. V celé odkryté ploše bude provedeno přeizolování včetně napojení na svislé ocelové části kotvení. Následně bude obnovena betonová mazanina včetně betonové dlažby.

Přístup:
Objekt RP(Regionálního pracoviště) Správy CHKO Žďárské vrchy ve Žďáru nad Sázavou je umístěn v ul. Brněnská 39, je přístupný z místní komunikace od ulice Palachova.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 147 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky