Veřejná zakázka: Doplňkové mapování přírodních stanovišť pro účely zajištění podkladů pro SDO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1803
Systémové číslo: P14V00001790
Evidenční číslo ve VVZ: 512761
Počátek běhu lhůt: 11.02.2015
Nabídku podat do: 09.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Doplňkové mapování přírodních stanovišť pro účely zajištění podkladů pro SDO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je doplňkové mapování biotopů v oblastech s EVL. To probíhá formou terénního šetření a je nezbytné pro zajištění podkladů pro SDO. Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná Metodika doplňkového mapování přírodních stanovišť a Příručka hodnocení biotopů (dále jen „metodické dokumenty“). Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu terénních prací a při zpracování díla upřesňujícími pokyny garantů. Zhotovitel odevzdá objednateli zastoupenému územně příslušným krajským garantem data zápisem do internetové aplikace Wanas a dále zpracuje závěrečnou zprávu o shrnutí stavu biotopů (odpovídající požadavkům metodických dokumentů) v elektronické podobě.
Předpokládaný začátek realizace zakázky: duben 2015
Termín dokončení zakázky: prosinec 2015
Zakázka je součástí projektu Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice, který je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 416 130 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky