Veřejná zakázka: Průzkum makrozoobentosu CHKO Brdy a CHKO Kokořínsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5453
Systémové číslo: P16V00001476
Počátek běhu lhůt: 29.07.2016
Nabídku podat do: 09.08.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průzkum makrozoobentosu CHKO Brdy a CHKO Kokořínsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A) Studie: Průzkum makrozoobentosu stojatých vod CHKO Brdy
Stručný popis:
Cílem akce je získání co nejkompletnějších informací o složení makrozoobentosu stojatých vod na území CHKO Brdy.
Podrobný popis:
Faunistické mapování zaměřené na zjištění co největšího počtu druhů bezobratlých makrozoobentosu stojatých vod území CHKO Brdy a základní ekologické zhodnocení lokality na základě cílových biologických složek. Cílem této studie je poskytnout co nejucelenější informace o druhovém zastoupení cílové skupiny na vytipovaných lokalitách a zhodnocení stavu a kvality jejích společenstev v kontextu ČR. Mapování bude realizováno standardními odběrovými metodami. Předpokládaná frekvence návštěv odběrových lokalit je třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.
Předpokládaná cena: 241.000,- Kč bez DPH
B) Studie „Průzkum makrozoobentosu tekoucích vod CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“

Stručný popis:
Cílem akce je získání informací o druhovém zastoupení makrozoobentosu tekoucích vod na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Podrobný popis:
Faunistické mapování zaměřené na zjištění co největšího počtu druhů bezobratlých makrozoobentosu tekoucích vod území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a základní ekologické zhodnocení lokality na základě cílových biologických složek. Cílem této studie je poskytnout co nejucelenější informace o druhovém zastoupení cílové skupiny na vytipovaných lokalitách a zhodnocení stavu a kvality jejích společenstev v kontextu ČR. Mapování bude realizováno standardními odběrovými metodami. Předpokládaná frekvence návštěv odběrových lokalit je třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.
314.400,- Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 555 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky