Veřejná zakázka: Pastva na části Tobiášova vrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5461
Systémové číslo: P16V00001484
Počátek běhu lhůt: 01.08.2016
Nabídku podat do: 10.08.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva na části Tobiášova vrchu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva stádem ovcí nebo smíšeným stádem ovcí a koz (smíšené stádo musí z 90 % tvořit ovce) na části PP Tobiášův vrch o výměře 1,4122 ha za účelem podpory populací stepních druhů rostlin (ZCHD: koniklec otevřený, kavyl sličný, divizna fialová, hlaváček jarní a další). Opatření bude provedeno v k. ú. Kozly u Loun na části p. p. č. 150 dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Stádo bude mít min. 30 ks a max. 100 ks zvířat. Pastva bude probíhat od 1. září a její délka bude záviset na stavu lokality a počtu zvířat. Lokalita musí být vypasena nejpozději do 30. září 2016.
Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby pastvy:
A. Pastva bude provedena za pomoci ovčáckých psů. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko ve věcech týkajících se výpasů dílčích ploch, nocování zvířat apod.*
B. Pastva bude provedena pomocí oplůtků o min. výměře 0,25 ha. Oplůtek se bude přesouvat dle aktuálního stavu vegetace a pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. *
*(uchazeč do smlouvy uvede, který způsob zvolí a druhý do originálu smlouvy vynechá).
Jedná se o lokalitu blízko zastavěného území, vede k ní pouze nezpevněná polní cesta.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu, zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-03_2015_PASTVA, který je ke stažení na www.standardy.nature.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 31 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky